Web Analytics

Heltvätt

tvättKarossen avfettas och spolas av med högtrycktvätt. Sedan tvättar vi bilen med svamp, varmvatten och schampo. Därefter spolas bilen av ytterliggare en gång med h��gtryckstvätt för att slutligen torkas av med sämskskinn. Här spolar vi även av gummimattorna.

Efter detta gör vi en invändig tvätt. Våttorkar instrumentpanel och dörrsidor, dammsuger hela bilen, torkar av instegen och avlutar med att putsa rutorna.

Pris personbil från 750:- inklusive moms