Web Analytics

Glasbehandling

glasskyddVår glasbehandling är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför bättre sikt.

Reflexer – Vid mörkerkörning minskar reflexerna. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med Glastec.

Lång hållbarhet – Skyddet ska inte förväxlas med liknande produkter på marknaden. Glastec förenar sig med glaset och har därför en mycket lång hållbarhet.

Enkel rengörning – Rutan blir efter behandling tätare vilket g��������r att is, smuts, insekter mm inte får fäste på glaset som därför blir l��tt att rengöra.

Regndropparna glider också av rutan vid körning i högre hastigheter. Det gör att vindrutetorkarna inte behöver användas lika ofta.