Web Analytics

Ditec® Lackkonservering

Lackens primära funktion är att skydda den underliggande plåten från korrosion. Dessutom ger lacken bilen dess visuella lyskraft. Lacken utsätts dagligen för påverkan från solen, trafiken, nederbörd, mekaniskt slitage m.m. som gör att ytan mattas och smutsen lättare får fäste. Detta ökar risken för rostangrepp och ger bilen ett tråkigt utseende. För att förhindra detta bör man regelbundet vaxa bilen eller lägga på ett lackskydd som skyddar lacken under lång tid.

Har du en ny bil eller en bil med bra lack är Ditec lackkonservering ett av de äldsta och ett av de mest beprövade skydd du kan f��. Ditec konserverar lacken under många år, vilket innebär att bilen inte beh��ver poleras eller vaxas samtidigt som den har ett bra skydd En behandlad lack har högre motståndskraft mot yttre påverkan. Får du salt eller tjärstänk på bilen kan den avfettas utan risk att behandlingen försvinner. Ditec innehåller inga silikoner, så en eventuell omlackering kan göras utan problem. Konserveringen g��r att bilen blir lätt att tvätta och hålla ren.

lackkonservering

lackkonservering2

Utökad lackgaranti

Alla Ditecbehandlade bilar innefattas av Svenska Ditec AB´s utökade lackgaranti vilket är ett komplement till nybilsgarantin.​

6-års systemgaranti

Behandlar du din bil innan den är ett år gammal lämnar vi en 6-års systemgaranti där vi garanterar lackens glans. Underhållsbehandling görs var 18:e månad till en lägre kostnad. Detta för att säkerställa att inget nedfall eller dyl. försämrar konserveringens kvalitet.

  1. Avfettning & Lackrengöring. – Lacken avfettas och handtvättas för att avlägsna smuts, trafikfilm, vaxrester. Ytliga beläggningar tas bort med rengöringslera.
  2. Finpolering – Oxider tas bort från lackytan med rondell. Man väljer polermedel med tanke på lackens kondition. Topparna jämnas till varvid specialmedlet fyller ut lackens porer.
  3. Kemisk djuprengöring – Här djuprengörs de mikroskopiska porerna genom att övertryck skapas så smutsen och polermedlet från steg 2 pressas upp.
  4. Aktivering – Porerna är nu rena varefter nästa specialmedel, aktivatorn, påförs lacken som föreberedelse inf��r sista  behandlingssteget.
  5. Försegling – En skyddsfilm läggs på och arbetas in. Filmen härdar och homogeniserar med föregående kemikalier och lackyta. Lacken har fått en för ögat osynlig armering som står emot påverkar av olika slag.